دسته: صندوق سرمایه گذاری

صندوق را بانک نکنید

فرهاد همتی، دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی از ارائه ۵پیشنهاد به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف اصلاح شیوه حکمرانی این صندوق خبر داده است.