شهروندی ترکیه

منتشر شده

ترکیه موقعیت جغرافیایی و دو قاره آسیا و اروپا را حفظ کرده و از آسیا به اروپا حفظ کرده است.
در سال ۱۹۸۷ ، ترکیه به اتحادیه اروپا تجدید نظر کرد و اتحادیه اروپا ترکیه را به عنوان کاندیداهای رسمی معرفی کرد.
بنابراین ، کشورهای اتحادیه اروپا ترکیه ، به ویژه با اتحادیه اروپا ، این موضوع را در مسائل اقتصادی بسیار مهم کرده است.

زندگی در ترکیه یک معجزه است ، توسط دریا زیبا ، برای خوردن غذای خوشمزه و غیره احاطه شده است. همانطور که مردم ترکیه را با مردمان سایر کشورها مقایسه می کنیم ، فرهنگ غنی و زندگی را می بینیم.

دولت ژئواستراتژیک ترکیه نقش مهمی در جذب مهاجران دارد. این یک پل خوب برای رسیدن به بازارهای اروپا و آسیا و آسیا است.

شهروندی نیازی به در دسترس بودن و دانش ترکیه برای به دست آوردن ترکیه و به دست آوردن بزرگسالان ترک و انجام وکلا ترکیه و اجرای کلیه رویه های قانونی و اجرای کلیه رویه های قانونی و اجرای کلیه رویه های قانونی ندارد. این یک شهروندی پایدار است. در ابتدا گذرنامه شما به مدت ده سال واجد شرایط خواهد بود و پس از آن برای زندگی ابطال می شود. شخصی برای امنیت ملی ترکیه.

طبق آمارهای اخیر ، گذرنامه ترکیه در ۷ مرحله در ۷ مرحله در ۷ مرحله در سال ۲۰۲۲ انجام شد. البته اگر لیستی از کشورهای بدون ویزا را برای ترکیه می دانید ، فرصت های سفر و زندگی متفاوتی خواهید داشت.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.برای اقامت، می توانید هر ملکی را به هر قیمتی خریداری کنید و برای دریافت شهروندی با خرید شهروندی و ملک، باید ۲۵۰۰۰۰ دلار یا بیشتر برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنید.بر اساس بند ب ماده ۳۱ قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، در صورت داشتن املاک و مستغلات می توانید برای اقامت کوتاه مدت اقدام کنید. خرید ملک (خانه، مغازه، زمین).) فقط برای زندگی کوتاه مدت موثر است و تاثیر مشخصی بر شهروندی ندارد.

با نگاهی به قوانین ترکیه، می توان دریافت که افراد زیر می توانند برای شهروندی در ترکیه درخواست دهند:

افرادی که از طریق رابطه شهروندی شهروند ترکیه هستند.
که والدینش شهروند ترکیه هستند.
تحت شرایط قانونی، فرد می تواند شهروند ترکیه شود.
پذیرش کودکان زیر ۱۸ سال توسط شهروندان ترکیه.
تولد فرزند در ترکیه بدون تابعیت یکی از والدین.

برای راهنمایی بیشتر و شهروندی و تابعیت ترکیه کافیست با کارشناسان ما تماس بگیرید یا به این آدرس مراجعه کنید.

مطالب مرتبط