بازار نفت آسیا مدتی در حال نوسان است

منتشر شده

طبق اخبار بازار نفت آسیا بازار نفت آسیا  مدتی در حال نوسان است و رشد کمی داشت ولی با پایان تعطیلات ماه  آگوست ، حرکت قابل توجهی نداشت. بتدریج وپس از پایان تعطیلات،بازار از کسادی خارج شداما تا۲۰آگوست هنوز به شرایط ایده‌آل نرسیده بود.  درهفته پایانی آگوست، بازار به تدریج فعال شد و نهایتاًدر شروع روز کاری ۲۶ آگوست با توجه کاهش شدید ذخایر نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا مورد حمایت قرار گرفت .

طبق پیش بینی های موسسه نفت آمریکا قرار بود کاهش ذخایر فراورده‌های نفتی آمریکا در حدود ۹۸۵ میلیون بشکه

باشد ولی برخلاف پیش بینی موسسه نفت ، کاهش  در بازار از این مرز فراتر رفت وبه ۲۴/۲ میلیون بشکه سید

که بسیار بیشتر از پیش بینی بوده است.

طی تحلیلی که پیش از این از سوی موسسه تحقیقات بازار platts صورت گرفته بود،آن موسسه پیش بینی کرده بود

که کاهش ذخایر نفتی آمریکا نهایتاً به مرز یک و نیم میلیون بشکه برسد که این پیش بینی نیز درست از آب در نیامد.

در حال حاضر کل ذخایر نفتی آمریکا ۲/۳درصد کاهش نسبت به متوسط ۵ سال اخیر نشان می دهد و از اکتبر

۲۰۲۰ تاکنون هیچ‌گاه ذخایر نفتی آمریکا تا این حد کاهش نداشته است.

بعضی از فعالان نفتی بازار آمریکا با توجه به کاهش ذخایر، نسبت به واردات بنزین اقدام نمودند که این

نوع واردات به تدریج و در آینده اثرات خود را در افزایش ذخایر نشان خواهد داد .

بر اساس گزارشات منتشر شده از سوی موسسه پلتس از بازار آسیا، تعداد ۴۱ پالایشگاه متعلق به شرکتهای سینوپک ،پتروچاینا

CNOOCوسینوکم،قراراست ۷۹/۳۲ تن یا۷۶/۷ میلیون بشکه نفت خام  را بر اساس سهمیه تعریف شده ازسوی دولت چین ،پالایش نمایند.

منبع : https://iroilmarket.com/

مطالب مرتبط