شهر قرآنی
تدبر در قرآن
ذكر امروز
همراه با كلام وحی

انسان در این نظام هستى طورى آفریده شد كه باید بر اساس نظام علّى و معلولى تدریجاً رشد یابد تا به كمال رسد. بر خلاف فرشتگان كه آخرین مرحله رشد و تكامل را در ابتداى خلقت خود دارا هستند.
 

در این مسیر رشد و تكامل (جسمى و روحى) هر یك از انسانها با استفاده و بكارگیرى از نعمات و بركات الهى پیش مىروند. در رشد جسمانى هر چه قدر از نعمات الهى در زمین بهره بیشترى ببرد مىتواند هیكل و قیافه بزرگتر و قویترى پیدا كند نسبت به كسى كه از آن بركات الهى بىبهره است. و در رشد معنوى و تكامل روحى هر چه از قوه عاقله بهتر استفاده نماید فرد آگاهتر و متكاملتر و داراى روح بلندترى خواهد بود. بنابر این خداوند اسباب و وسائل رشد (روحانى و جسمانى) را براى او فراهم ساخته است اگر این انسان قادر به تكامل است باید ابزار تكامل در او باشد.

خداوند علاوه بر فراهمنمودن زمینه كامل براى تكاملانسان در درون، دو سفره پر بركت براى غذاى روحش در زمین پهن نموده است كه آن دو سفره الهى قرآن و نمازند. هر كس مىتواند به فراخور تفكر و اندیشه اش از این دو سفره گسترده استفاده نموده و روح خود را تكامل بخشد.

رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) در یك جا مىفرمایند: القرآنُ مأدبةُ الله. «قرآن سفره الهى است».

و در جاى دیگر مىفرمایند: الا انّ الصلاة مأدبَةُ الله فى الارض قد هنّاها لاهل رحمة فى كلّ یوم خمس مرّات.

«آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است كه خداوند آن را روزى پنج بار براى اهل رحمتش گوارا نموده است»(1).

پس بیائیم با تأمل و تفكر عقلانى در كنار این دو سفره الهى كه به پهناى زمین براى ما انسانها گسترانده شده بنشینیم و هر چه بیشتر و بهتر روح خود را تغذیه نموده و مراحل تكامل خود را طى نمائیم كه در غیر این صورت و با فاصله گرفتن یا خارج شدن از این دو دبستان الهى سعادت و تكامل نصیب كسى نمىشود(2).

پی نوشتها:

1 ـ مستدرك الوسائل، ج1 ص170.

2 ـ كلمه مأدبة اگر به ضم باء خوانده شود به معناى ادبستان است و اگر به فتح باء باشد به معناى سفره می باشد.

منبع: كتاب نقش نماز در شخصیت جوانان
طبقه بندی: جلوه هائى از نور قرآن،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 07:32 ب.ظ ]

- معبود شما, معبود یگانه اى است كه جز او هیچ معبودى نیست ,رحمان رحیم است .
- اللّه است كه معبودى جز او نمى باشد, زنده پاینده است .
- معبودى جز اللّه , كه پیروزمند داناست , وجود ندارد.
- اوست اللّه , آن كه معبودى جز او نمى باشد, داناى نهان وآشكار, رحمان رحیم است .
- معبودى نیست جز اللّه , یگانه پیروز.
- منزه است اللّه یگانه پیروز.

 


- (اى پیامبر) بگو: معبود یكتا اللّه است - اللّه , پناه همه نیازمندان است - نه زاده و نه زاده شده است و هیچ كس او را همتانمى باشد.
- (اى پیامبر) بگو: اللّه معبود یكتاست و من از آنچه براى اوشریك قرار مى دهید, بیزارم .
- معبود شما, معبود یكتا - اللّه - مى باشد, به (فرمان ) او گردن نهید و فروتنان را مژده ده .
- (اى پیامبر) بگو: من بشرى همانند شما مى باشم به من وحى مى شود كه معبود شما معبود یكتا -اللّه - است .

منبع: کتاب انوار از قرآن
طبقه بندی: جلوه هائى از نور قرآن،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 02:29 ب.ظ ]

سپاس و ستایش , اللّه را كه پروردگار جهانیان است - رحمان رحیم است .
سـپـاس و سـتایش , اللّه را كه نه فرزندى گرفته و نه در جهاندارى شریكى براى او مى باشد و نهنیازمند بوده كه (نیاز به ) یاورى داشته باشد, او را به بزرگى بستاى , بزرگ ستودنى .
سپاس و ستایش , اللّه را كه آفریننده آسمانها و زمین است .
سپاس و ستایش , اللّه را كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است , از آن اوست , و در جهان آخرت هم سپاس و ستایش براى اوست , او دانا و آگاه است .

 

برهان - وبلاگ تخصصی قرآن كریم


سـپـاس و سـتـایش , اللّه را كه این كتاب (آسمانى ) را بر بنده خودفروفرستاد و هیچ كژى در آنننهاد.
سـپـاس و ستایش , اللّه را, همان كسى كه ما را بدین (راه )رهنمون شد و اگر اللّه , ما را راهنمایىنفرموده بود, ما خود,هدایت نمى یافتیم .
سپاس و ستایش , اللّه را كه ما را بر بسیارى از بندگانش برترى بخشید.
سپاس و ستایش , اللّه را و درود بر بندگانش كه (آنان را)برگزیده است .
سـپـاس و سـتـایش , اللّه را كه اندوه را از ما ببرد, به راستى كه پروردگار ما آمرزنده و سپاسداراست

منبع: کتاب انوار از قرآن
طبقه بندی: جلوه هائى از نور قرآن،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 02:20 ب.ظ ]

یحیى بن اكثم مىگوید: مأمون پیش از آنكه زمام خلافت را به دست بگیرد انجمن مناظره و مباحثه داشت.روزى یك یهودى زیباروى، خوشبو و نیكوجامه وارد مجلس مناظره شد و شروع به سخن كرد و به شیوایى سخن گفت.چون مجلس پایان یافت و جمعیت فروكش كرد مأمون او را طلبید و گفت: اسلام را اختیار كن و مسلمان شو تا درباره تو چنین و چنان كنم.او گفت: دین من، دین پدران من است، بر من تحمیل مكن كه آن را رها كنم.این ماجرا گذشت تا سال بعد كه مسلمان شدهبود.پس شروع به سخن كرد و به صورت نیكو در فقه سخن گفت.پس از پایان مجلس، مأمون او را خواست و به او گفت: مگر تو همان رفیق ما نیستى كه یك سال پیش آمدى و اسلام را بر تو عرضه كردیم و نپذیرفتى؟ گفت: آرى لیكن من مردى خوشخط مىباشم، چون از اینجا رفتم سه نسخه را از تورات نوشتم و در مطالب آن كم و زیاد كردم.سپس به بازار بردم و در معرض فروش گذاشتم و از من خریدارى شد.پس سه نسخه انجیل نوشتم و هنگام نوشتن از آن كم كردم و از پیش خود نیز افزودم.آنگاه آن سه نسخه انجیل هم از من خریدارى شد.سپس به سوى قرآن آمدم و سه نسخه از قرآن نوشتم و از آن كاستم و بر آن افزودم.
 

آنگاه آن را نزد فروشندگان كتاب عرضه داشتم ولى آنان هر یك از قرآنها را كه باز مىكردند تا در آن نظر اندازند، همان جاهاى كم و زیاد شده نمایان مىشد و آنان آن قرآنهاى ساختگى را به سوى من پرتاب كردند.من از این رخداد یقین كردم كه قرآن كتابى محفوظ است و در معرض دستبرد نیست و از همین رو اسلام آوردم.او مىگوید: من در سفر حج سفیان بن عیینه را دیدم و داستان فوق را براى او نقل كردم.او گفت: مصداق این مطلب در قرآن كریم است! گفتم: كجاى قرآن؟ گفت: آنجا كه در باره تورات و انجیل مىفرماید:«بِما اسْتُحْفِظوا مِنْ كِتابِ اللهِ وَ كانُوا عَلَیْهِ الشُّهَداءَ.»كه به تصریح این آیه، حفظ كتب آسمانىِ پیش به عهده خود یهود و نصارا گذاشته شد و در نتیجه ضایع گردید و لیكن درباره قرآن مىفرماید:«اِنّا نَحْنُ نَزَّلْنا الذِّكْرَ وَ اِنّالَهُ لَحافِظُونَ.»«همانا ما قرآن را نازل كردیم و حافظ او هستیم.»كه بر طبق معناى آیه، حفاظت قرآن را خداوند خود عهدهدار گردیده و از این رو مصون و محفوظ مانده است.
 

منبع: کتاب چهل داستان از عظمت قرآن كریم
 
طبقه بندی: جلوه هائى از نور قرآن،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 01:52 ب.ظ ]

1- اللّه است و معبودى جز او نیست , زنده و پاینده است .
2- اللّه است و معبودى جز او نیست , نامهاى نیكوتر ویژه اوست .
3- اللّه است و معبودى جز او نیست , مومنان باید بر اللّه توكل كنند و بس .
4- اللّه است و معبودى جز او نیست , به یقین در روز رستاخیز, كه هیچ شكى در آن نمى باشد, شما راگرد خواهد آورد.
چه كسى راستگوتر از اللّه است .
5- اللّه نور آسمانها و زمین است .
6- اللّه بهتر مى داند كه رسالت خویش را در كجا قرار دهد.
7- اللّه است آن كه آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آبى فروفرستاد, و به وسیله آن از میوه ها براىشما روزى بیرون آورد.
8- اللّه دوست و كار0ساز كسانى است كه ایمان آورده اند, آنان رااز تاریكیها به سوى روشنایى بیرونمى برد.
9- اللّه است آن كه شما را آفرید, آنگاه به شما روزى عطا فرمود,سپس شما را مى میراند و پس از آنزنـده تـان مـى گرداند.
آیا درمیان شریكهایى كه شما (براى او مى پندارید) كسى هست كه چیزىازاین كارها را بتواند انجام دهد.

او منزه است از آنچه (برایش ) انبازقرار مى دهند.
10- اللّه اسـت آن كـه زمـین را قرارگاه شما قرار داد و آسمان رابرافراشت و شما را صورتگرى كرد وصورتهایتان را نیكوگردانید و از چیزهاى پاكیزه به شما روزى بخشید.
11- اللّه به بندگانش مهربان است , هركه را خواهد روزى دهد, اونیرومند و شكست ناپذیر است .
12- اللّه آفریننده همه چیز است و او بر هر چیز نگهبان است .
13- اللّه اسـت كـه آفـریـنـش را آغـاز مـى كـند, سپس آن را بازمى گرداند, پس از آن به سوى او بازگردانیده مى شوید.
14- اللّه اسـت كـه شـمـا را آفـریـد درحالى كه ناتوان بودید, پس ازناتوانى نیرو و توان بخشید, بعد ازنیرومندى ناتوانى و پیرى قرارداد, هرچه خواهد مى آفریند و او دانا و توانا است .

منبع: کتاب انوار از قرآن
طبقه بندی: جلوه هائى از نور قرآن،
[ جمعه 15 خرداد 1394 ] [ 01:40 ب.ظ ]

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

دانشنامه قرآنی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
بازدید این ماه : نفر
تبلیغات متنی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات