دسته: اخبار

فاصله ٣٣ برابری ثروتمندان با فقرا

جزئیات جدید گزارش مرکز آمار از درآمد و هزینه خانوارها از فاصله ۳۳ برابری هزینه های ثروتمندترین و فقیرترین دهک ها حکایت دارد.

هزینه خانوارهای ایرانی اعلام شد

بررسی گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۶۲.۱ میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزایش نشان می دهد.