صندوق را بانک نکنید

منتشر شده

فرهاد همتی، دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی از ارائه ۵پیشنهاد به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف اصلاح شیوه حکمرانی این صندوق خبر داده که یکی از پیشنهادهای ارائه شده این است که ۴۰درصد منابع حاصل از صادرات نفتی سهم صندوق و هرگونه پرداخت از محل منابع صندوق تسهیلات تلقی شود.

ناگفته آشکار است که فلسفه و ماهیت صندوق‌های ثروت ملی کشورهای دارای صندوق‌های مشابه تعریف دارد و ماموریت آن مشخص است. هدف این است که منابع صندوق صرف توسعه و ثروت آفرینی شود و از تبدیل شدن آن به حیات خلوت دولت‌ها جلوگیری شود.

تجربه حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نشان داد که سیاستگذاران با ثروت آفرینی بیگانه‌اند و بانکداری را الگوی مطلوب‌تری می‌دانند. بدیهی است اگر قرار بر تغییر الگوی حکمرانی صندوق توسعه ملی باشد، بهتر است که جزئیات این پیشنهادها با مردم و صاحب‌نظران اقتصادی در میان گذاشته شود. چرا که این صندوق ملی است نه دولتی و مسئولیت مدیران صندوق هم امانت‌داری از منابع این ثروت ملی است.

اشتباه نباید کرد که اگر صندوق توسعه ملی به بانک تبدیل شود یا سهامدار یک بانک شوند، از ماهیت خود فاصله می‌گیرد. صندوق هم‌اکنون با همه ضعف‌ها و خطاهای گذشته یک نهاد حاکمیتی است و نباید به بازیگر در عرصه مالی و پولی تبدیل شود.

منبع: بنکر