فاصله ٣٣ برابری ثروتمندان با فقرا

منتشر شده

بررسی گزارش اخیر مرکز آمار از درآمد و هزینه خانوارها که افزایش ضریب جینی به معنای افزایش نابرابری را نشان می دهد، حاکی از این است که فاصله هزینه ثروتمندترین دهک شهری با فقیرترین دهک روستایی، افزایش چشمگیری یافته و طی ۱۰ سال این فاصله از ۱۹ برابر به ۳۱ برابر رسیده است به گونه ای که در سال گذشته دهک دهم شهری (ثروتمندترین دهک شهری) ۳۳ برابر دهک اول روستایی (فقیرترین دهک روستایی) هزینه کرده است.

براساس گزارش سایت خبری نود اقتصادی، طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سال گذشته دهک دهم مناطق شهری که ثروتمندترین دهک است، ماهیانه ۱۴ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان هزینه کرده، این در حالی است که دهک اول مناطق روستایی کشور که فقیرترین دهک در کشور است، ماهیانه فقط ۴۳۶ هزار تومان هزینه کرده است.

به عبارتی فاصله هزینه‌های دهک دهم شهری با دهک اول روستایی ۳۳ برابر است. شایان ذکر است در سال ۱۳۹۰ این فاصله ۱۹ برابر و تا سال ۱۳۹۲ این فاصله ۱۸ برابر بوده است و پس از آن شاهد رشد سریع این فاصله بین دهک ها هستیم.

منبع: بنکر

مطالب مرتبط